TänkBar Story

Smakrika, sociala och hjärnberikande mötesplatser

TänkBar är en smakrik, tankeförstärkande och ofta mobil mötesplats som kombinerar ”coffee culture, co-creation and amplified cognification”.

När man tar en FIKA i TänkBar så dricker man inte bara gott kaffe utan man får samtidigt tillgång till tankeredskap som ger en ”Fokuserande Involvering runt Kunskapande Artefakter”.

Grupper och nätverk träffas i en TänkBar för att kunna se, röra och samlas kring olika kunskapsrika symboler och visualiseringar för det som de behöver tänka på tillsammans.

I en Tänkbar kan man därför lättare utvinna sin gemensamma hjärnkraft och komma i en ännu bättre form när man ska tänka, lära och samspela vid exempelvis möten, workshops, event eller utbildningar.

I en TänkBar är det också lättare att odla goda relationer över en kopp kaffe samtidigt som man tankejobbar för att urskilja mönster i all information, ta till sig ny kunskap och leta efter nya kreativa kombinationer.

Via denna länk kan du se exempel på olika uppgifter som man över en FIKA kan tankearbeta med i en TänkBar.

TänkBaristas serverar och leder tankeprocesser

De som serverar kaffe och stödjer olika typer av tankeprocesser i en TänkBar kallas för TänkBaristas.

Likt personalen på exempelvis Wallmans så kombinerar TänkBaristas två roller när de i samma flöde av service ger gästerna både vägledning och sinnrik näring för gom och hjärna.

Genom att utbilda sig till TänkBarista så får man i praktiken ett djupare know-how för hur man använder metoder, medel och miljöer för att leda många typer av tankeprocesser.

En TänkBarista kan ha TänkBar som sitt huvudsakliga levebröd och agera i rollen som konsult, egen företagare eller deltids-frilansare.

En TänkBarista kan också ha en anställning eller formell roll inom olika typer av organisationer och använder då TänkBar metodik som sitt sätt att förstärka förmågan att leda olika tankeprocesser inom ramen för sin yrkesroll.

Oavsett bakgrund eller sammanhang så ingår alla TänkBaristas i ett ”hjärnverk”, TänkBarista Community, där man ger varandra stöd och utbyter idéer, erfarenheter och praktiska tips.