TänkBar Services

tankbar-services

TänkBar Pop-Up

TänkBar kan snabbt dukas upp i nästan alla typer av miljöer där man vill genomföra möten, workshops, seminarier, föreläsningar, event och utbildningar på ett mer kreativt, smakrikt och resultatgivande sätt.

TänkBar kan också förstärka arrangemang av typen konferenser, kongresser, mässor, festivaler och tävlingar/turneringar genom att erbjuda fler deltagaraktiva fördjupningar, kreativa former för olika typer av undersökningar/avstämningar samt en möjlighet att hålla en starkare röd tråd även i de informella kontakterna under arrangemangen.

TänkBar Deli

I en TänkBar Deli så kan man själv gå förbi och köpa med sig smakliga och sinnrika tankeredskap.

Man kan också beställa Fika-Corgar (Corg = Cognitive Organizer) i vilken en TänkBarista plockar ihop olika smakrika tankeredskap som ger gäster och deltagare ett kreativt stöd att tänka tillsammans i smakliga former.

Vår första publika TänkBar Deli öppnar inom kort.

TänkBar Mindsettings

En Mindsetting är en tankestödjande scenografi som vägleder både varseblivning och tankeprocesser hos de individer som vistas i den.

I dessa rumsliga scenografier finns de viktigaste begreppen och uttrycken fysiskt närvarande i meningsfulla mönster så att man kan ta på dem. Man kan också bokstavligen röra sig i bärande strukturer och lättare uppfatta starka samband. Allt förstås integrerat med digital information.

När man går in i en TänkBar Mindsetting så kan man alltså bokstavligen gå in i en hel kunskapsvärld av vägledande symboler som stödjer både uppmärksamhet och tänkande.

Verksamheter kan också abonnera på TänkBar Inside för att ha en eller flera TänkBarer integrerade i sina egna miljöer som sköts om av dedikerade TänkBaristas.

TänkBar ger då ett tanke- och samspelsfrämjande stöd i både spontana träffar och olika planerade möten, workshops, event och utbildningar.

TänkBar kan också användas som projektrum, designstudios och kommunikationsnoder för olika typer av digital kommunikation som t ex Webb-TV, Pod och telepresens.