TänkBar Agency

tankbar-agency

TänkBarista är vår benämning på rollen/professionen som leder tankeprocesser enligt TänkBar metodik.

TänkBarista On-Demand

Via vår agentur så förmedlar vi duktiga och inspirerande TänkBaristas till de organisationer, verksamheter och nätverk som via TänkBar metodik vill komma i en bättre form när de ska tänka, lära och samspela.

Vi förmedlar både TänkBaristas som snabbt dukar upp och leder en TänkBar i samband med olika avgränsade aktiviteter (t ex konferenser, workshops eller event) och TänkBaristas som hjälper till att skapa mer långsiktiga TänkBar Mindsettings eller TänkBar Inside i uppdragsgivarnas hemmamiljöer.

Och naturligtvis jobbar dessa TänkBaristas i en systematisk process för att förstå vad uppdragsgivarna vill uppnå och åstadkomma med sina tankeprocesser och sedan utforma tankeredskap, leda själva tankeproduktionen och dokumentera tankeresultat.

TänkBar Franchise

För de individer och organisationer som till sina egna kunder vill förstärka och profilera sina erbjudanden med TänkBar metodik så erbjuder vi licenser för att få använda logotype och TänkBarista Accessories (kläder, väskor och olika sinnrika tillbehör).

Vi erbjuder också en exklusiv rätt för juridiska personer att få företräda TänkBar by Sweden på olika geografiska platser och inom olika unika branscher/sektorer via ett franchise-avtal.

Är du intresserad av en licens eller vad som ingår i ett franchise-avtal är det bara du kontaktar oss så får du snabbt information om detta.