TänkBar Labs

tankbar-labs

TänkBar by Swedens R&D bedriver vi inom ramen för TänkBar Labs. Vi öppnar löpande nya Lab på platser där vi har tillgång till både produktiva forskningsmiljöer och en tillräcklig kapacitet för prototypframtagning.

TänkBar Labs har sin huvudbas i Xenter Botkyrka där man bedriver yrkesutbildningar och spetsgymnasium för bl a VR-producenter, 3D-printing, Robotik, Expo & mässor, Grafisk produktion, liveTV-sändning, ljuddesign/radio och animering.

Vid TänkBar Labs söker och sammanställer vi resultat från forskningsstudier inom kunskapsområden som kan kopplas till tankeprocesser.

Test- & demomiljöer

Det som syns mest av TänkBar Labs är troligen de testmiljöer som vi löpande bygger upp för att kunna genomföra massor av olika tester av nya tankeredskap och olika tankestödjande funktioner. På Xenter så har vi bl a prototyprum för att testa nästa generation av klassrum, styrelserum och hörsal. Vi har också byggt upp ett rum med enbart Flowroom som vi har benämt Tankebryggan.

Vi erbjuder också våra partners och uppdragsgivare en chans att få använda dessa prototyprum som demomiljöer.

Testivalen

Nästa år så samlar vi för första gången alla TänkBaristas på samma plats under två dagar för att under festliga former utveckla sin förmåga att testa och testa sin förmåga att utveckla.

Till Testivalen bjuds också våra mest spännande leverantörer/partners och de av våra olika uppdragsgivare som har visat ett aktivt intresse av att ligga i framkant när det gäller att utveckla sin förmåga att organisera och förstärka sina tankearbeten.