TänkBar Thinking Tools

tankbar-thinking-tools

Vi erbjuder dig som leder olika typer av tankeprocesser en smidig tillgång till ett sortiment av tagbara tankeredskap som fyller de flesta basbehov av tankestöd som brukar finnas i många möten, workshops, utbildningar och event.

I vår webb-shop så kommer du snart att kunna beställa både guider, original och färdiga tankeredskap för att du snabbt och enkelt ska kunna skapa själv, eller få tillgång till färdiga tankeredskap, för olika typer av tankebaserade aktiviteter som du har i uppgift att leda.

Via denna länk så kan du se för vilka tankeuppgifter som det kommer att finnas tankeredskap tillgängliga via vår webb-shop.

Guider

Beskrivningar av hur du använder olika tankeredskap i både filmklipp och dokument med bilder och instruerande text för både tillverkning och användning av tankeredskap.

Original

Mallar för etiketter och andra typer av printad information som du kan sätta på de olika tankeredskapen. Här finns också ett lager av original med kunskapsbärande information från olika modeller och strukturer.

Set for use

Vi har också ett sortiment av färdigproducerade tankeredskap som du kan beställa ”färdiga att använda” i olika volymer.