TänkBarista Studios

tankbar-studios

Vår supportorganisation, som har i huvuduppdrag att ge TänkBaristas ett enastående stöd, kallar vi TänkBarista Studios. Snart öppnar vi vår helpdesk som du som TänkBarista kommer att kunna nå både via telefon, mejl och chatt.

Expertsupport

TänkBaristas kan alltid vända sig till TänkBarista Studios för att få både expertråd och support när du förbereder sina olika uppdrag.

Produktionsservice

TänkBaristas kan också få hjälp att producera olika tankeredskap om de har svårt att hinna göra detta själva.

TänkBar Accessories

Dessutom erbjuder TänkBarista Studios de som har en TänkBar licens en möjlighet att anskaffa kläder, väskor och tillbehör som används exklusivt av TänkBaristas.

Flowroom

Det är även TänkBarista Studios som erbjuder en möjlighet att kunna köpa inredningsmoduler och olika smarta komponenter från inredningskonceptet Flowroom.

TänkBar Apps

Vi är mitt i en spännande digital utveckling där vi snart kommer att kunna erbjuda ett sortiment av digitala tjänster som är specialanpassade för att ”sömlöst” passa ihop med TänkBar metodik och de fysiska tankeredskapen och de fysiska miljöerna.